Innheimta

Stór hluti af tekjum IHM er fenginn með beinum fjárframlögum frá ríkinu í þeim tilgangi að endurúthluta þeim til rétthafa.

Skrifstofa IHM að Laugavegi 77, Reykjavík veitir allar frekari upplýsingar um innheimtuna. Sími 5150200.