Gjaldskrá

Gjaldskrá IHM

Engin gjaldskrá er lengur í gildi þar sem bætur til rétthafa eru nú greiddar til IHM úr ríkissjóði í samræmi við 11.grein höfundalaga.